12498996_776392739164563_2038153978_n

Organizacja „Polska Rodzina”

Published 25/03/2016

W roku 2013  powstała organizacja Wspólnota Ormiańsko-Polska, której założycielkami były panie Marina Khanamiryan, Marzena Kurach-Aghamiryan, Joanna Yeritsyan i Gayane Hakobyan. Następnie w roku 2014 powstało Stowarzyszenie Polska Rodzina, które otworzyły pani Kurach-Aghamiryan, pani Yeritsyan i pani Hakobyan.  Stowarzyszenie łączy Polaków, którzy przyjechali do Armenii i tutaj zamieszkali. Jednym z najważniejszych celów jest pomoc dzieciom i młodzieży w podtrzymywaniu kontaktów z ojczyzną rodziców.

12442928_776391489164688_866530195_n

Od samego początku członkowie organizacji czynnie biorą udział w różnego rodzaju projektach, które przy pomocy finansowej Ambasady RP w Erywaniu, mają pomóc w budowaniu mostu między kulturą polską, a ormiańską. Projekty skupiają się na kultywowaniu polskiej tradycji i obchodzeniu polskich świąt. Część tych przedsięwzięć dotyczy możliwości wyjazdów dzieci i młodzieży do Polski. Przez 3 lata aktywności stowarzyszenie stworzyło kilkadziesiąt projektów. Wśród nich jest organizacja obchodów Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Niepodległości, czy 3 maja. Polska Rodzina bierze również czynny udział w życiu całej polskiej społeczności w Armenii i chętnie współpracuje z innymi organizacjami polonijnymi. Współpraca ta odbywa się na różnych płaszczyznach, jak np. wspólne wyjazdy młodzieży polonijnej, spotkania, nauka języka polskiego itd. Stowarzyszenie nawiązało również współpracę z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Pozostaje otwarte na gości z Polski, w 2014r. wizytę złożyła grupa młodzieży – Beztlenowi, która podarowała organizacji polonijnej dwa zestawy strojów ludowych krakowiaka dla chłopca i dziewczyny. Nie sposób opisać wszystkie projekty, ale można wymienić te najważniejsze.

12336119_776391449164692_168610232_n

Wyjazdy młodzieży do Polski i nie tylko. Polska Rodzina stara się organizować czas dzieciom i młodzieży polonijnej. Dzięki wsparciu Ambasady RP w Erywaniu są organizowane wyjazdy edukacyjne w Armenii oraz kolonie w Polsce. W ich trakcie uczestnicy mają okazję spędzić czas we wspólnym gronie, jak również dowiedzieć się czegoś nowego o Polsce. Wyjazdom zawsze towarzyszą zajęcia edukacyjne z historii Polski. Organizuje się również zajęcia artystyczne, w czasie których młodzież ma szanse wykazać się znajomością języka polskiego. Poza dłuższymi wyjazdami organizowane są wycieczki po ważnych miejscach Armenii. Wspólne wyjazdy mają na celu integracje.

fot. Ewelina Ebertowska

fot. Ewelina Ebertowska

Istotną częścią działalności Polskiej Rodziny jest pomoc charytatywna. Członkowie organizacji starają się pomagać potrzebującym i już dwukrotnie odwiedzili pensjonariuszy w Domu Spokojnej Starości. Dla osób, które tam przebywają członkowie stowarzyszenia wykonują własnoręczne prezenty i przygotowują prezentację o Polsce. Organizują pokaz tańców ludowych, przedstawienia i recytacje wierszy po polsku.

W poniższej prezentacji mogą się Państwo zapoznać z działalnością stowarzyszenia.

Prezentacja autorstwa organizacji Polska Rodzina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *