„Póki my żyjemy” 3(38)/2012

Published 09/09/2012

Zapraszamy do zapoznania się z numerem 3(38)/2012 kwartalnika „Póki my żyjemy”, wydawanego przez Związek Polaków w Armenii „Polonia”. W numerze: • Zygmunt III Waza • Tarnów • Polska pomoc w Armenii: szlak turystyczny z Tatewu do Harżisu • Z życia „Polonii” • IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy • Goście, goście • W Poznaniu poznałam Polskę • Elegia o… chłopcu polskim Magazyn w formie skanów jest dostępny do pobrania pod poniższym adresem: Póki my żyjemy 3(38)/2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *