„Póki my żyjemy” 4(27)/2009

Published 09/12/2009

Zapraszamy do zapoznania się z numerem 4(27)/2009 kwartalnika „Póki my żyjemy”, wydawanego przez Związek Polaków w Armenii „Polonia”. W numerze: • Geniusz? Guru? Mędrzec? – czyli o Jerzym Grotowskim „W legendarnej Brzezince” • Nigdy nie mów nigdy, czyli o moim pobycie w Polsce • Niezapomniane dni w Polsce! • Lato w Warszawie • Warszawskie wspomnienia • Polska…, moja kochana Polska!… • Odpoczynek w Agweranie • Dzień nauczyciela • Jesteśmy bliżej Polski • „Stepanawańskie lekcje” • Erywański Dzień Niepodległości Polski • Dobre słowo jest zawsze cenne – spotkanie w Eczmiadzynie z Katolikosem Gareginem II • „Noc Andrzeja świętego przywiedzie narzeczonego”, czyli polonijne Andrzejki • Staropolskie Wigilije Magazyn w formie skanów jest dostępny do pobrania pod poniższym adresem: Póki my żyjemy 4(27)/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *