„Póki my żyjemy” 2(25)/2009

Published 09/06/2009

Zapraszamy do zapoznania się z numerem 2(25)/2009 kwartalnika „Póki my żyjemy”, wydawanego przez Związek Polaków w Armenii „Polonia”. W numerze: • Bolesław III Krzywousty • 1009 rok Juliusza Słowackiego • Biblioteki rodowe w Polsce • Tryptyk Rzymski • Strumień • Brawo „Młoda Polonio”! • Konferencja • Z życie „Polonii” • Moja Polska • Słowniczek najczęściej popełnianych błędów • Moje oswajanie się z Armenią • Zawsze z Różewiczem • To my • Żegnaj, wielki profesorze! Magazyn w formie skanów jest dostępny do pobrania pod poniższym adresem: Póki my żyjemy 2(25)/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *