„Póki my żyjemy” 2(21)/2008

Published 09/06/2008

Zapraszamy do zapoznania się z numerem 2(21)/2008 kwartalnika „Póki my żyjemy”, wydawanego przez Związek Polaków w Armenii „Polonia”. W numerze: • Kazimierz I Odnowiciel • Zbigniew Herbert • „Historia nasza ma już swojego malarza” • Kompozytor na przestrzeni epoki • Mistrz Penderecki w Erywaniu • Spotkanie z Elżbietą Penderecką • Moje spotkanie z Pendereckim • Z życia „Polonii” • Aforyzmy • Czytam, więc jestem • Okienko dla dzieci • Uczymy się języka polskiego • To my Magazyn w formie skanów jest dostępny do pobrania pod poniższym adresem: Póki my żyjemy 2(21)/2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *