„Póki my żyjemy” 1(16)/2007

Published 09/03/2007

Zapraszamy do zapoznania się z numerem 1(16)/2007 kwartalnika „Póki my żyjemy”, wydawanego przez Związek Polaków w Armenii „Polonia”. W numerze: • Kaszuby – motyl zachowany w jantarze • Sergiusz Leończyk – „Polacy u stóp biblijnego Araratu” • Józef Gadaczik • „Przybieżeli do Betlejem pasterze…” • Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP Pawła Kowala w „Polonii” • Dzień Kobiet w „Polonii” • Tłusty czwartek • Mieszko I • Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski – „O niewierzących” • Dialekty polskie • Jerzy Marciniak – „Kurier z Berlina” • Tjarnendaracz (Ofiarowanie Pańskie) • Kuchnia polska • Aforyzmy Magazyn w formie skanów jest dostępny do pobrania pod poniższym adresem: Póki my żyjemy 1(16)/2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *