Polonia

«Polskie ślady»: 7. Związek Polaków w Armenii «Polonia»

Published 09/12/2014

Związek Polaków Armenii „Polonia” powstał w 1995 roku z inicjatywy grupy entuzjastów polskiego pochodzenia mieszkających w Armenii. Prezesem organizacji od samego początku jest profesor Ałła Kuźmińska.

Od początku swojego istnienia „Polonia” przywiązuje ogromne znaczenie do nauki języka polskiego. Uczą się wszyscy – dzieci, młodzież, dorośli. Lekcje odbywają się codziennie w 6 grupach na różnych poziomach zaawansowania.
Prowadzą je nauczyciele, każdego roku kierowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP do pracy w Armenii.

„Polonia” to organizacja jednocząca nie tylko Polaków i ludzi polskiego pochodzenia. Jej drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy interesują się Polską, jej kulturą i tradycjami.
Wielu Ormian uczestniczy w zajęciach języka polskiego, bierze udział w uroczystościach z okazji polskich świąt narodowych i religijnych.
Corocznie organizowane są konferencje o różnorodnej tematyce – językoznawstwo, problemy polskiej historii, kultury, tradycji. „Polonia” organizuje konkursy z dziedziny historii, języka i kultury, w których uczestniczą dzieci, młodzież oraz dorośli. Szczególnie aktywny jest polonijny chór „Gwiazdeczka”, który bierze udział we wszystkich festiwalach mniejszości narodowych w Armenii oraz swoimi występami uświetnia uroczystości obchodów polskich świąt narodowych i religijnych.

Młodzież „Polonii”, tzw. „Młoda Polonia” również aktywnie uczestniczy w rozmaitych imprezach organizowanych przez organizacje młodzieżowe Armenii, w szkoleniach, warsztatach, zawodach itp.
Dumą „Polonii” jest kwartalnik „Póki my żyjemy”, wydawany od 2003 roku w trzech językach i wyróżniający się wysokim poziomem treści graficznej oraz merytorycznej. W 2009 roku z pomocą Ambasady RP w RA została otwarta filia „Polonii” w Giumri, która stopniowo rozwija swoją działalność i stara się połączyć ludzi polskiego pochodzenia w tym regionie i jednocześnie zaznajomić miejscową ludność z polską kulturą, historią i tradycjami.

Organizacja utrzymuje ścisłe kontakty z diasporą ormiańską w Polsce, której przedstawiciele goszczą często w „Polonii”, zaś członkowie „Polonii” odwiedzają ich w Polsce. Właśnie znakiem takiej bliskości było ufundowanie przez „Polonię” w 2005 roku chaczkaru w Elblągu. Tak różnorodna działalność „Polonii” możliwa jest tylko dzięki pomocy ze strony Polski. Organizacja korzysta z pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Senatu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i „Semper Polonia”.
Dzięki dofinansowaniu rządu polskiego każdego roku polonijne dzieci wyjeżdżają na letnie warsztaty do Polski, członkowie „Polonii” uczestniczą w różnych kursach w Polsce, ucząc się metodyki nauczanie języka, tańców, przeprowadzania imprez kulturalnych. Również organizowane są obozy letnie w Armenii, gdzie dzieci kontynuują naukę, jednocześnie bliżej poznając się z przedstawicielami innych mniejszości narodowych.

Z inicjatywy Związku od 2001 roku na Uniwersytecie Lingwistycznym im. W. J. Brusowa w Erywaniu wprowadzono lektorat języka polskiego na kierunku filologia rosyjska. Powstał tam gabinet im. Adama Mickiewicza, a rok później taki sam lektorat otwarto na Uniwersytecie Państwowym, gdzie działa gabinet im. Jana Kochanowskiego. Najlepsi studenci wyjeżdżają na letnie kursy języka polskiego do Polski.

„Zawsze staraliśmy się poprzez naszą działalność i pracę pokazać, że we wszelkich okolicznościach naszego nielekkiego życia, jesteśmy godnymi przedstawicielami państwa, które nas przyjęło, w którym mieszkamy, a jednocześnie zasłużenie nosimy dumne imię Polaka.” – tak 9 maja 2011 roku ze sceny Teatru Lalek w Erywaniu mówiła Ałła Kuźmińska, Prezes Związku Polaków Armenii „Polonia”, który właśnie tego dnia świętował swój jubileusz 15 – lecia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *