papa.jpg

«Polskie ślady»: 5. Jan Paweł II

Published 19/06/2014

Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Właściwie nazywał się Karol Józef Wojtyła. Jego ojciec był wojskowym urzędnikiem, a matka pracowała dorywczo jako szwaczka. W wieku 9 lat stracił matkę, a 3 lata później zmarł jego brat. Karol wraz z ojcem przeniósł się do Krakowa, gdzie w 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1941 roku po długiej chorobie zmarł jego ojciec. Wojna odebrała przyszłemu Papieżowi możliwość kontynuowania studiów. Był zmuszony podjąć pracę fizyczną. W 1942 roku postanowił studiować teologię. Następnie pracował w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie i prowadził seminaria z historii dogmatu. Z tego okresu pochodzą pierwsze zbiory wierszy Karola Wojtyły. Tworzył poezję metafizyczną.

Przeszedł długą drogę od diakona do biskupa i w 1978 roku 16 października został wybrany na Papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Jan Paweł II był pierwszym Papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem, oraz, mając 58 lat, został wybrany najmłodszym Papieżem od czasu wyboru Piusa IX w 1846 r., który w chwili wyboru miał 54 lata. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu nie bał się mówić o niesprawiedliwości, nierówności, biedzie i wojnach. Pragnął dla całego świata demokracji i pokoju, jako ten, który sam razem ze swoim narodem wiele wycierpiał. Jan Paweł II był nazywany – „papieżem – pielgrzymem”.

Odbył ponad 200 wizyt duchowych, pokonał ponad 1 167 000 km, odwiedził 130 krajów i 1022 miasta. Jednym z tych krajów była Armenia, którą Papież odwiedził w 2001 roku i wziął udział w uroczystościach poświęconych 1700 – leciu przyjęcia chrztu przez to najstarsze chrześcijańskie państwo świata.

Była to pierwsza w historii wizyta głowy kościoła rzymskokatolickiego w Eczmiadzynie, gdzie Jan Paweł II wygłosił homilię i wspólnie z Katolikosem Gareginem II celebrował mszę świętą.
Papież modlił się również w Tsitsernakaberd – miejscu upamiętniającym ludobójstwo Ormian w 1915 r.

z451152Q

Jan Paweł II żegnał się z Armenią słowami:
«Dziękuję tobie, ludu Armenii, za ciepło twojej przyjaźni, za modlitwę, jaką wspólnie wznosiliśmy, za twoje gorące pragnienie jedności chrześcijan. Dziękuję przede wszystkim za świadectwo twojej wiary; wiary, której nigdy nie porzuciłeś w mrocznych czasach; wiary, która pozostaje głęboko zakorzeniona w twoich rodzinach i w twoim życiu narodowym. Straszliwe wydarzenia na początku XX wieku, które doprowadziły wasz naród na skraj wyniszczenia, długie lata totalitarnego ucisku, dewastacja spowodowana przez straszliwe trzęsienie ziemi: żaden z tych faktów nie zdołał pozbawić Ormian odwagi w odzyskaniu swej wielkiej godności. To prawda, były to lata trudne i wasze serce było nieraz słabe i strwożone. Wielu waszych młodych ludzi opuściło ziemię, w której się urodzili; nie ma dość pracy i jest bieda. Trudno jest nadal pracować dla dobra wspólnego.
Ale, najdrożsi przyjaciele Ormianie, trwajcie mocni w nadziei! Pamiętajcie, że swoją nadzieję złożyliście w Chrystusie i powiedzieliście Mu “tak” na wieki. Żegnając się z wami, jestem przekonany, że doświadczyłem tutaj waszej zdolności do odnowy i szlachetności waszych aspiracji».

168968637

2 kwietnia 2005 r. świat opłakiwał śmierć Jana Pawła II – wielkiego Polaka i Papieża, który tworzył historię. 1 maja 2011 r. odbyła się beatyfikacja Papieża Jana Pawła II. Podczas nabożeństwa celebrowanego przez papieża Benedykta XVI został on przyjęty do grona błogosławionych. 27 kwietnia 2014 r. odbyła się kanonizacja Jana Pawła II. który został ogłoszonym świętym kościoła katolickiego.
Jan Paweł II został kanonizowany 9 lat po śmierci i 3 lata po beatyfikacji.

papiez1 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *