41192488

Festiwal filmu polskiego w Erywaniu

Published 15/06/2014

Pokazem filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa – człowiek z nadziei” rozpoczął się w Erywaniu festiwal filmów o najnowszej historii Polski, zorganizowany przez ambasadę RP w Armenii. Premierowa w Armenii projekcja „Człowieka z nadziei” odbyła się 4 czerwca – dokładnie w 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce – w największym kinie w Erywaniu. Wśród kilkuset gości byli politycy, przedstawiciele parlamentu i partii politycznych Armenii, świat kultury i nauki, korpus dyplomatyczny.

Otwierając festiwal, ambasador RP w Armenii Zdzisław Raczyński podkreślił, że dzień 4 czerwca 1989 r. stał się symbolem przełomu politycznego w Polsce, a przebiegające w Warszawie uroczystości z okazji 25-lecia tego zdarzenia, z udziałem kilkudziesięciu głów państw i rządów, potwierdzają uznanie wolnego świata dla historycznej roli „Solidarności” w przemianach demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *