rsg1

Ready, Study, Go! Poland

Թողարկվել է 15/06/2014

Լեհաստանի բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարությունը ստեղծել է նոր ինտերնետային էջ` http://www.go-poland.pl, որը հետաքրքիր կլինի այն օտարերկրացիներին, ովքեր հետաքրքրված են Լեհաստանում կրթությամբ: «Studyfinder»-ի օգնությամ կարելի է հեշտությամբ գտնել Լեհաստանում օտար լեզուներով ուսումնառության ոլորտները` բուհական եւ հետբուհական մակարդակներում, ինչպես նաև MBA ծրագրեր: Այս պահին նորաստեղծ կայքէջում ներկայացված են ավելի քան 500 ուսումնական ծրագրեր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *