3 maja (1)

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Published 03/05/2014

Dnia 3-go maja Polacy obchodzą corocznie wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w 1791 roku.
Właśnie w ten dzień została uchwalona ustawa, której zadaniem było uregulowanie panującego wówczas ustroju prawnego na terenie Rzeczypospolitej. Mowa oczywiście o akcie zwanym Konstytucją 3 Maja. Jej nowoczesne ustalenia były jak na tamte czasy niezwykle odważnym posunięciem. Nie dziwi także, że dzień podpisania Konstytucji od razu, bo już 5 maja został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Była to także druga po Konstytucji amerykańskiej z 1787 roku konstytucja na świecie.

ARVE Error: Mode: lazyload is invalid or not supported. Note that you will need the Pro Addon for lazyload modes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *