pol-arm-flag

«Polskie ślady»: 1. Jak pojawili się Polacy w Armenii?

Published 08/03/2014

Pierwsi Polacy pojawili się w Armenii w drugiej połowie XIX wieku. Polacy służyli w carskiej armii, brali udział w akcjach wojennych Rosji na Kaukazie i w Turcji. Żenili się z miejscowymi ormiańskimi kobietami – chrześcijankami.

Wielu z nich, w czasie ludobójstwa w 1915 roku, uciekło z Turcji do Armenii Wschodniej, która znajdowała się pod protektoratem Rosji i tutaj zamieszkali.

Druga fala – to zsyłani uczestnicy powstań narodowo – wyzwoleńczych, walczący o odzyskanie państwa polskiego, jego niezależności i niepodległości. Po powstaniu styczniowym w 1863 roku oprócz Syberii, miejscem zesłań był także i Kaukaz, szczególnie jeśli powstańcy byli wojskowymi.

Trzecia fala – to nasza nieodległa przeszłość.
Lata 1939-1941, to okres masowych zsyłek, szczególne żołnierzy, na Syberię oraz do Kazachstanu. Część zesłanych tam Polaków po wojnie przeniosła się do Armenii, na co miał między innymi wpływ łagodniejszy klimat. Poza tym, w Armenii znalazła się duża grupa Polaków, z Zachodniej Ukrainy, Lwowa, Brześcia i innych miejsc, którzy zostali zesłani podczas II wojny światowej.

Po zakończeniu wojny, ze względu na intensywną industrializacje kraju, do Armenii przyjeżdżało wielu specjalistów z republik radzieckich z żonami Polkami.

Na przestrzeni ostatnich lat z emigracji zarobkowej wracają Ormianie z polskimi małżonkami. Polacy przyjeżdżają też do Armenii na studia, projekty naukowe, do pracy, na wolontariat.

W Armenii nie ma skupisk Polaków. Większość mieszka w Erywaniu. Jednak Polacy i osoby polskiego pochodzenia mieszkają również w Giumri, Spitaku, Wanadzorze, Stepanawanie oraz w Asztaraku, Armawirze, Abowianie, Razdanie i Eczmiadzynie.

Yerevan-skyline-with-Mount-Ararat-in-the-background

źródło: http://www.alltouristattractions.org/page/462/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *