phpThumb_generated_thumbnailjpg

XIV edycja konkursu na Stypendia Wschodnie

Published 25/02/2014

Studium Europy Wschodniej UW ogłasza doroczny konkurs na 25 stypendiów dla kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Stypendia będą przeznaczone na odbycie 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH Uniwersytetu Warszawskiego” w okresie od 1/X.2014 do 30/VI.2016 r.

PROGRAM studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.

STUDIA prowadzone są w sześciu specjalnościach:

a) Europa Wschodnia,

b) Europa Środkowa,

c) Bałkany,

d) Rosja,

e) Kaukaz,

f) Azja Środkowa.

KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 15 marca 2014 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl.

Warunki i zakres stypendium oraz wymagania stawiane kandydatom – patrz na stronie Studium Europy Wschodniej. www.studium.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje o naborze w 2014 roku znajdują się tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *