skubiszewski

Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego 2014

Published 25/02/2014

Program stypendialny dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2014/2015 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Kandydatury należy wysyłać do 7 kwietnia 2014. Instrukcja dla kandydatów znajduje się tu.

Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjentów Dotacji na podstawie rekomendacji Rady Programowej. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 31 maja 2014 r.

Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
Piotr Skubiszewski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *