Centrum_Nauki_Kopernik_5954475

Polska jedną z najbardziej innowacyjnych gospodarek na świecie

Published 11/02/2014

Spośród 214 gospodarek świata Polska zajęła 24. pozycję pod względem innowacyjności – ocenia Agencja Bloomberg w  najnowszym wydaniu Global Innovation Index.

Agencja Bloomberg  posługuje się w swym zestawieniu złożoną metodologia, która bada różne parametry gospodarki. Polska najlepiej wypadła w kategoriach: „gęstość infrastruktury high-tech” – 13 pozycja, „zdolności wytwórcze” – 15-a; „aktywność patentowa” – 18.

wiatraki_na_morzu-560x318-470x318

 

Według agencji Bloomberg, Polska jest także najlepszym miejscem dla biznesu w regionie Europa Środkowo-Wschodnia – Azja Centralna. Jednym z głównych osiągnięć polskiej gospodarki jest uniknięcie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego.

Poland as one of the most innovative economies of the world

According to The Bloomberg Agency evaluation published in the latest edition of Global Innovation Index, in terms of innovation Poland takes the 24th place among the 214 economies of the world.

The Bloomberg Agency implements in its statement a complex methodology, which investigates a variety of economic parameters. Poland appeared well in the following categories – 13th position in “High-tech Density”, “Manufacturing Capability”- 15th position, “Patent Activity” – 18th place.

According to the Bloomberg Poland is also the best place for business in the Middle East Europe and Middle Asia region. One of the main achievements of the Polish economy has been the avoidance of the negative effects of the economic crisis.

30b96e5e46c79f585ae7a28e7549a967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *